ГРАД ДОСПАТ

ЗА ГРАДА

Доспат е разположен в планински район, в западните дялове на Родопите и със своите 1358 m надморска височина е най-високопланинският град в България. В непосредствена близост до града се намира язовир Доспат. Релефът е планински силно пресечен, пролетта настъпва късно, лятото е прохладно, а есента топла. Вследствие на беломорското влияние по поречието на река Доспатска зимата е мека, но се задържа сняг.

Още на влизане в града се разкрива спираща дъха гледка към необятния простор на язовир Доспат, разположен непосредствено под едноименния град. Сред накипрени по склоновете къщи, които са подредени като че ли всички да могат да се огледат в язовира, се вижда безкрайната синя водна шир, сгушена в зеления пръстен на горите от смърч и бял бор.

От високите баири тук се виждат дори гръцки върхове. На запад е Дъбрашкия рид, на северозапад – Велийшкият дял. Толкова е величествено, че турците го наричали Доспат балкан. В ниското почват всички пътеки водят към величествения водоем.

Релефът в района е планински, силно пресечен. Климатичните условия са типични за континентално-средиземноморската област, а именно късна пролет, прохладно лято и топла есен. В резултат на беломорското влияние по течението на река Доспат, климатът тук е мек, а растителността пищна и богата на видове.

град Доспат


Язовир Доспат  - Информационен сайт
Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

 Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД