РИБОЛОВ

BLRS

САЙТЪТ Е РЕАЛИЗИРАН С ПОДКРЕПАТА НА БЪЛГАРСКИ ЛОВНО-РИБАРСКИ СЪЮЗ
WWW.BLRS.EU | НОВИНАРСКИЯТ ПОРТАЛ ПОСВЕТЕН НА ЛОВА И РИБОЛОВА


ЯЗОВИР ДОСПАТ

Отличен обект за риболовен туризъм. Лови се пъстърва, костур, кефал, уклей и шаран. В Доспат има магазин за риболовни принадлежности, който обикновено е зареден с рибки за стръв, бял и червен червей.

Хубавото на риболова в този район е, че е наситен с водоеми. Ако не върви на Батак, отивате на Васил Коларов, ако и там не дава, отивате на Широка поляна и оттам на Доспат. На връщане отново имате възможност да заметнете в някой от язовирите по пътя. Доспат се отличава със значително по-мекия си климат, от често по-суровите условия на яз. Васил Коларов.

Пъстървата на Доспат дава добре при разваляне на времето. Ако температурата е висока и нивото на водата пада, пъстървата се дръпва в дълбокото и от брега става невъзможно да се лови. Използвани способи за риболов са на плувка, на дъно, на муха с шнур и на блесна. Клатушкитеобикновено примамват по-едри пъстърви от въртящите. Малка въртяща блесна с червено фолио е отличен дразнител на костура. Кефалът, уловен на блесна на Доспат е доста борбен, дори да не е с особено големи размери.Подходящи примамки: хляб, терен червей, бял червей, царевица, блесна, муха и тесто.

язовир доспат риболов


Язовир Доспат  - Информационен сайт
Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

 Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД